fbpx
โทรหาเราได้ที่ : 02-1031265
//ช.พ.ค. คืออะไร

ช.พ.ค. คืออะไร

เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่โลกโซเชียลมีเดียถกเถียงกันเป็นที่ฮือฮาหนาหูมากกับข่าวที่ข้าราชการครูกลุ่มปฏิญญามหาสารคามจะไม่ชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.CASHNOW จะมาช่วยสรุปสั้นให้ว่าอะไรคือ ช.พ.ค. แล้วหนี้ออมสินที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสินอย่างไรเพื่อให้ทุกคนเสพดราม่าได้สนุกขึ้น 

ช.พ.ค. คืออะไร??

ช.พ.ค. ย่อมาจาก กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นสมาชิกได้รับ
1. “บำเหน็จตกทอด” ที่ครอบครัวหรือทายาทจะได้รับ
2. เป็นเงินทุนสำรองในการจัดงานฌาปนกิจให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและคู่สมรสที่เสียชีวิตอย่างสมเกรียติ  

โดยมีสำนักงาน สกสค.(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป็นผู้ดูแลกองทุน ซึ่งได้มีการทำสัญญากับทางธนาคารออมสินเพื่อตั้งโครงการช่วยเหลือด้านเงินกู้กับข้าราชการโดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยถูก จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลืออาชีพครูโดยการปล่อยเงินกู้จากธนาคารออมสินนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือครูในการรวมหนี้จากที่ต่างๆ ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบให้มารวมอยู่ที่ธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค. สามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีกำหนดการผ่อนชำระไม่ 30 ปี หรือ 360 งวด โดนเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้นอกระบบ

2. เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย

3. เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ

4. เพื่อซื้อหุ้นหรือทำธุรกิจ

5. เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่จำเป็นอื่นๆ

ล่าสุดที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มปฏิญญามหาสารคาม เรียกร้องให้มีการพิจารณาการคำนวนดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมที่อยู่นอกสัญญาเราอาจจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าธนาคารออมสินและรัฐบาลจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร

แหล่งที่มา

https://news.thaipbs.or.th/content/273411

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12061

http://www.otep.go.th/?p=index

Leave A Comment