fbpx
/Tag: ซื้อบ้านควรเริ่มต้นยังไง

ซื้อบ้านควรเริ่มต้นยังไง

เมื่อวันที่ชีวิตต้องลงหลักปักฐานเริ่มสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณจะเริ่มมองหาบ้านสักหลังเพื่อเป็นก้าวแรกในการความมั่นคงในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัจจัยและความต้องการแตกต่างกันไป บางคนอาจจะอยากได้คอนโดติดรถไฟฟ้าเพราะทำงานอยู่ในเมืองต้องการความสะดวกสบายเป็นหลัก ส่วนบางคนต้องการบ้านที่มีพื้นที่เพราะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่หรือวางแผนว่าจะมีลูกในอนาคตการมองหาบ้านที่มีพื้นทีก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่คำถามที่แคชนาวพบว่าคนส่วนมากถามเข้ามาคือ ซื้อบ้านควรเริ่มต้นยังไง?  1. ประเมินงบประมาณตัวเองเบื้องต้น หัวใจสำคัญของการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยคือ “ความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละเดือน” เพราะภาระการผ่อนบ้านจะกลายเป็นรายจ่ายก่อนใหญ่ในแต่ละเดือนซึ่งทำใหเ้ราเป็นหนี้ระยะยาวถึง 20-30ปีจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการรายจ่ายและการป้องกันความเสี่ยงแต่ละเดือนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถผ่อนบ้านได้ตลอดรอดฝั่ง และการผ่อนบ้านที่เหมาะสมคือไม่ควรเกิน [...]